Alvdal: Superposisjon

Alvdal: Superposisjon

Skjulhustunet Skole, Alvdal, kunstprosjekt 2018.

Jeg hadde lyst til å lage noe som sier noe om skolen som arena, som ramme for barns ferd fra natur til kultur, fra kaos til kosmos.

Superposisjon er et navn adoptert fra kvantefysikk.
Det handler om, ekstremt grovt forenklet/forvinklet, at en partikkels egenskaper ikke kan bestemmes før den måles - alle egenskapene er i en superposisjon av flere forskjellige mulige resultater.
Alt er virkelig, samtidig.

Litt slik en kan se barn.
De kommer fra naturen, de er kaos, og har endeløse, uforutsigbare muligheter, men hva de skal gjøre i verden kan ikke avgjøres før det måles og kvantifiseres.
Så lenge de er umålte barn, har de et uttall potensielle veier å gå.

Et bilde som kunstneren Guttorm Guttormsgård fant på en brukthandel i Trysil, var starten på det visuelle konseptet.
Det skal være fra tømmerfløting i Glomma.
Furutrær er ikoniske og tydelige symboler med nær tilknytning til både Alvdal og skolens umiddelbare omgivelser.

Tømmeret i skogen er i ren naturtilstand, mens tømmerlunna er symbolet på kulturtilstanden.
Fløtinga er midt i mellom, overgangen fra natur til kultur, ca der barna er i skolealder, kanskje?

Kunstprosjektet mottok en privat gave etter Ola Dalen.
Familiens ønske var at gaven skulle øremerkes dette kunstprosjekt.

Gaven gjorde det mulig å lage noe på tre steder.
Det gjorde det mulig å fortelle en historie, og introdusere et narrativ, en linearitet, - nesten som tegneserieruter.

alvdal_0alvdal_0
alvdal_6alvdal_6
alvdal_5alvdal_5
alvdal_7alvdal_7
alvdal_8alvdal_8
alvdal_10alvdal_10
alvdal_9alvdal_9
alvdal_11alvdal_11